Cocoon Café & Lounge

Chúng tôi được yêu cầu thiết kế một logo mới cho công ty để thể hiện các đặc trưng của công ty tốt hơn và để minh họa cái tên rõ ràng hơn, vì trong logo cũ chữ “O” không rõ ràng.
Song song với đó, Orgen cũng cần một logo mới và các sản phẩm hỗ trợ tiếp thị cho việc ra mắt dịch vụ bán lẻ của họ: V-Organic. Chúng tôi đã phát triển logo và hệ thống nhận diện thể hiện được giá trị hữu cơ của thương hiệu, đồng thời logo cũng mang tính chuyên nghiệp và thuyết phục. Sản phẩm được đưa vào các biển hiệu, bao bì, văn phòng phẩm và thẻ thành viên. Các cửa hàng V-Organic đã và đang hoạt động ở Hà Nội.

 

 

Liên hệ

Phone 0127 777 9777

Emailcontact@luxdesign.vn