The Church Café & Restaurant

Mỗi năm vào tháng 11, Đại sứ quán Úc tôn vinh tháng về giới. Sau khi trợ giúp họ với việc thiết kế standee năm 2015, chúng tôi được yêu cầu thiết kế một tài liệu trình bày chiến lược về giới của chính phủ Úc. Việc này bao gồm việc thiết kế infographic để minh họa được các ưu tiên của họ (đã được thể hiện hiệu quả trên các standee ở sự kiện giới thiệu).
Bên cạnh dự án này, chúng  tôi cũng đã phát triển một logo graphic và các fact sheet để quảng bá Aus4Vietnam (trước đây là AVEP).

 

Liên hệ

Phone 0127 777 9777

Emailcontact@luxdesign.vn